h
6 november 2006

HEBBEN WE NA ENSCHEDE, VOLENDAM EN SCHIPHOL NOU NOG NIET DOOR WAAROM ER VOORSCHRIFTEN ZIJN.

De gemeente Heerhugowaard heeft recent een bouwplan aangenomen: de nieuwbouwwijk De Draai, een wijk dat volgens de SP Risico Werkgroep Heerhugowaard TE dicht bij een hoge druk aardgasleiding wordt gebouwd. Om de risico’s van de hoge druk gasleiding helder te krijgen heeft de SP schriftelijk vragen aan de Gedeputeerde Staten van Noord Holland gesteld en is er schriftelijk contact geweest met de brandweer van Heerhugowaard. In de schriftelijke vragen aan de Gedeputeerde Staten is gesproken over wat eventuele risico’s zijn en welke maatregelen genomen gaan worden. Ook is de verantwoordelijkheid en een benodigd rampscenario besproken. In de correspondentie met de brandweer is met name de ligging van de leiding en eventuele maatregelen hunnerzijds aan bod gekomen.

Lees verder
23 oktober 2006

SP Scholing

Elke vierde maandag van de maand wordt er weer geschoold in de afdeling Alkmaar. Roel Heckers zal een avond leiden aan de hand van de SP basisscholing. Er wordt geschoold en gediscussieerd over actuele punten rondom maatschappelijk thema’s.

Lees verder
8 oktober 2006

Kerngaswolk bij Petten? ( SP- Statenvragen )

In 2001 schijnt een radioactieve gaswolk ontsnapt te zijn uit de installatie bij Petten. Dat werd bij een open dag in 2005 'opeens' ontdekt. De SP wil weten hoe dat kan en heeft schriftelijke vragen gesteld.

Lees verder
17 september 2006

Samenwonen en de bijstand

Geeft de sociale dienst u problemen vanwege uw nieuwe relatie? Controle aan huis? Gemeenten worden steeds wantrouwiger en willen meer en meer het naadje van de kous weten. De SP heeft een advocaten bereid gevonden om uitleg te geven over de nieuwe Wet Werk en Bijstand.

Lees verder
3 juli 2006

16 gemeenten tekenen voor Westfrisiaweg

Op 5 juli zullen de provincie Noord-Holland, het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, het georganiseerd bedrijfsleven en 16 gemeenten een verklaring tekenen waarmee zij zich uitspreken voor de aanleg van een verbeterde Westfrisiaweg. Bovendien zal door het plaaten van het straatnaambordje Westfrisiaweg symbolisch een start worden gemaakt met de aanleg.

Lees verder
3 juli 2006

De Provincie Noord-Holland organiseerd: Informatieavonden over de Westfrisiaweg

Op 11 en 13 juni heeft de provincie Noord-Holland informatieavonden over de milieueffectrapportage (MER) van de Westfrisiaweg. Bewoners en belanghebbenden kunnen kennis nemen van de formele procedure rondom deze rapportage.

Lees verder
20 mei 2005

GEMEENTE HEERHUGOWAARD BLUNDERT!!!! ( EU Referendum )

SP Werkgroep Persbericht mei 2005

Lees verder

Pagina's