h
30 december 2007

SP-Nieuwjaarsbijeenkomst

De SP-werkgroep Heerhugowaard wil het nieuwe jaar starten met een boeiende openbare bijeenkomst. De bijeenkomst is toegankelijk voor SP-leden maar ook voor andere belangstellenden. Neem dus mee wie je wilt. We denken een aantrekkelijk programma te hebben met een lezing en discussie over de onzinnige bijdrage van Nederland aan de militaire missie in het Zuid-Afghaanse Uruzgan. Na afloop kunnen we nog gezellig wat drinken met een hapje erbij.

Lees verder
23 november 2007

SP-actie succes: Gemeente voerde verbeteringen rond Middenwaard versneld uit!

Wethouder De Boer kondigde het in een interview in de Alkmaarsche Courant al aan: "De gemeente gaat de verbeteringen rond Middenwaard versneld uitvoeren." Waarom? Volgens de krant vanwege de vele klachten die binnenkwamen en verzameld werden door de SP. Het heeft dus zin om van je te laten horen als je vindt dat iets beter kan. Deze week reageerde de gemeente ook eindelijk op onze brief en herinneringsmail. In de brief een keurige opsomming van wat al gerealiseerd is aan verbeteringen en wat wanneer nog gaat gebeuren. Toch zijn we nog niet helemaal tevreden.

Lees verder
16 november 2007

Middenwaardactie: gemeente zwijgt in alle talen

Wat waren de mensen blij met ons initiatief. De actie op 13 oktober was een schot in de roos. We haalden bijna 100 handtekeningen per uur op. Bijna iedereen wilde tekenen voor verbetering van de tijdelijke voorzieningen rond Middenwaard. Ook wezen mensen ons op nog meer gevaarlijke plekken en op het verdwijnen van invalidenparkeerplaatsen. De Alkmaarsche Courant, het Heerhugowaards Nieuwsblad en de Koerier besteedden veel aandacht aan de actie.

Lees verder
16 oktober 2007

SP-Werkgroep Heerhugowaard stuurt brief aan College van B&W

We wisten niet goed wat we afgelopen zaterdag in Middenwaard moesten verwachten van onze handtekeningenactie. We hadden wel signalen gekregen dat de onvrede oploopt over de tijdelijke voorzieningen - maar ja - willen mensen tekenen voor de verbeteringen. Nou ja, dus en massaal. Daarmee weten we dat we namens velen spreken nu we ons tot het gemeentebestuur wenden. Maandagavond postten we onze brief aan het College. U kunt hem hier lezen.

Lees verder
8 oktober 2007

SP-actie om puinhoop rond Middenwaard te verbeteren

De SP gaat actie voeren om de puinhopen rond Middenwaard te verbeteren. Doe jij mee? We hebben een pamflet met handtekeningenlijst gemaakt en gaan bij de ingangen van Middenwaard handtekeningen verzamelen. Onderaan dit artikel vind je een link om ook via deze website je steun aan de actie te geven. Uit het pamflet:

Lees verder
16 september 2007

Andere data SP-scholing

Binnenkort worden 3 scholingsavonden georganiseerd. Wie wil, kan zich hiervoor aanmelden. Tijdens deze avonden gaat het over de ideologische uitgangspunten van de SP; hoe de SP georganiseerd is en waarom; hoe en waarom de SP zo sterk inzet op lokale betrokkenheid en actie etc. etc. Nico van Heiningen van het landelijk scholingsinstituut verzorgt de inhoud van de scholingen.

Lees verder
13 september 2007

Congresvoorbereiding

Op 24 november vindt in Rotterdam het 15e SP-congres plaats. Dit congres staat in het teken van: “De fundamenten versterken. De ideeën, aanpak en organisatie van de SP.” De komende weken zullen we ons binnen de afdeling op dit congres en de daaraan voorafgaande regioconferentie voorbereiden en een delegatie naar beide samenstellen.

Lees verder
9 september 2007

Ontmoetingsavond: begin goeie traditie?

Op maandagavond 3 september was het gezellig druk tijdens de ontmoetingsavond in De Vuurplaats.

We hebben met elkaar kennis gemaakt en uitgewisseld wie waarom lid is geworden van de SP. Het was leuk om te merken dat de leden van de SP een dwarsdoorsnede van de samenleving vormen. Er was een grote variatie in achtergronden. We voerden boeiende discussies met elkaar en deden alvast een eerste inventarisatie van punten waarvan we vinden dat die in Heerhugowaard beter zouden kunnen. Geleidelijk aan verdwenen koffie en thee van tafel en kwamen de meegebrachte drankjes en hapjes aan bod. Dat bleek de discussie nog wel te stimuleren. Start van een goeie traditie? Wat de aanwezigen betreft: voor herhaling vatbaar. Dus als je er deze keer nog niet bij was dan krijg je vast nog herkansingen genoeg.

Lees verder
18 juli 2007

Eén keer per maand fietsen voor een betere wereld?

Als SP-werkgroep hebben we een aantal kleine klussen te verdelen. Het bezorgen van de Tribune (het maandelijkse nieuwsblad van de SP) is er één van. Wat we in de aanbieding hebben? Eén keer in de maand een wijkje met zo’n 10 adressen bij jou in de buurt. Met de Tribune houdt de SP de leden op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen de partij, ons land en de wereld. Altijd met een actieve, strijdbare invalshoek. Zo’n blad verdient het om tijdig bij de leden thuis te zijn. Als we in Heerhugowaard de Tribunes zelf bezorgen in plaats van per post laten versturen, dan krijgen we daar geld voor van de partij. Dat is hard nodig om de komende tijd meer activiteiten te kunnen organiseren. Zolang we nog geen officiële SP-afdeling zijn, krijgen we namelijk nog geen eigen afdelingsbudget.

Lees verder
15 juli 2007

Partijraad 23 juni

Op 23 juni bezochten 2 leden van de werkgroep namens de afdeling Alkmaar de Partijraad. Jan Marijnissen hield een toespraak. Wil je die deels zien/horen klik dan hier.
Verder werden er een aantal nieuwe afdelingen verwelkomd en was o.a. de europese grondwet een belangrijk punt van discussie.

Lees verder

Pagina's