h
22 april 2008

Feest voor de dag van de arbeid

Het bestuur van de SP Heerhugowaard (i.o.) wilt u uitnodigen voor de feestelijke viering van de dag van de arbeid op 1 mei.
Er is een feest georganiseerd door een comité dat samengesteld is uit vertegenwoordigers van de Socialistische Partij, Groen Links, Partij van de Arbeid en vakbond FNV.
We willen tijdens dit feest de verbondenheid met onze politieke partners beleven.

Lees verder
21 april 2008

Partijbestuur verleent Heerhugowaard status 'in oprichting'

Heerhugowaard heeft bijna een 'echte' SP-afdeling. Het partijbestuur heeft de ledenwerkgroep opgewaardeerd tot 'afdeling in oprichting'. Als we ons goed blijven ontwikkelen zijn we over een half jaar een zelfstandige afdeling en vallen we niet meer onder de afdeling Alkmaar.

Lees verder
13 april 2008

Met de SP mee op werkbezoek?

Hoe komt je er nu snel achter wat er allemaal speelt in Heerhugowaard? Waar gaat het goed en waar kan het beter? Om daar een zo goed mogelijk beeld van te krijgen starten we in mei met een (doorlopende?) serie werkbezoeken.

Lees verder
24 maart 2008

SP: Krapte onderkant woningmarkt zet jongeren en ouderen tegen elkaar op

Heerhugowaard- Op dinsdag 25 maart staat de evaluatie van het sinds 2 jaar functionerende woonruimteverdelingsysteem Noord-Kennemerland op de agenda van de gemeenteraad in Heerhugowaard. Dit systeem heeft de ondankbare doelstelling om de rigide krapte aan de onderkant van de woningmarkt zo eerlijk mogelijk te beheren. Voor de SP in Heerhugowaard maakt het systeem vooral zichtbaar wat het werkelijke probleem is: een groot tekort aan betaalbare huurwoningen. Een gevolg is een ongewenste verharding in de verhouding tussen ouderen en jongeren.

Lees verder
22 maart 2008

SP-Ledenwerkgroep HHWaard April: Afdeling in oprichting?

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst gaven we al aan in 2008 de afdelingsstatus te willen verwerven. We liggen goed op schema. Als alles volgens planning verloopt, behandelt het partijbestuur in april onze aanvraag om de status 'afdeling in oprichting' te krijgen.

Lees verder
18 maart 2008

Veelkleurige groep met ROOD hart

Wat ontzettend leuk om met elkaar te ontdekken wie er in Heerhugowaard lid zijn van de SP. Een veelkleurige groep mensen kwam af op de kennismakingscursus. Van jong tot ouder, man en vrouw en met heel verschillende banen en achtergronden. Maar wel allemaal met uitgesproken ideeën. En die ideeën vertoonden weer opvallend veel overeenkomsten. Vóór vrede, rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid en menswaardigheid. Daardoor was één kleur toch overheersend: het rood.

Lees verder
13 februari 2008

Leer de SP en SP-leden uit Heerhugowaard beter kennen tijdens cursus van 3 avonden in maart

De cursus is een verdere kennismaking met de SP. Je hoort iets over de geschiedenis maar vooral ook over wat de SP zo succesvol maakt: heldere uitgangspunten en een hele andere werkwijze dan andere partijen. Tijdens de cursus leer je alle geheimen over de kracht van de SP. De bijeenkomsten zijn vooral ook een hele leuke manier om elkaar als SP-leden in Heerhugowaard te leren kennen. De ervaring leert dat er snel leuke gesprekken ontstaan. De bijeenkomsten zijn dus interessant en gezellig.

Lees verder
10 februari 2008

SP lanceert nieuwe gratis krant

‘Andere partijen informeren de burger alleen in verkiezingstijd, wij doen dat het hele jaar. Dus naar het volk en uitdelen!’ Met die woorden lanceerde Jan Marijnissen op 6 februari de eerste editie van de SP-krant ‘NU - Voor Een Beter Nederland’.

Lees verder
20 januari 2008

Help moedigste vrouw in Afghanistan

Als SP willen we Afghanistan steunen, maar niet met oorlog. Wat kunnen we dan doen, hier in Heerhugowaard? Hoe dragen we bij aan een beter leven voor onderdrukte vrouwen en mensen die het te arm hebben? Ja, stoppen met militaire missies levert Nederland 800.000 euro per dag op! Met dat geld kunnen we ontwikkelingssamenwerkers sturen opbouwprojecten steunen. Zover zijn we helaas nog niet. Een andere manier is het steunen van vooruitstrevende krachten, die het daar zwaar hebben. Zoals het geschorste vrouwelijk parlementslid Malalai Joya. Te kritisch en daarom haar leven niet veilig. Dat gaan we dus doen in Heerhugowaard! Net als elders in de wereld halen we handtekeningen op om Malalai Joya weer een stem te geven in het Afghaanse parlement. Om weer op te kunnen komen voor de mensen die het het hardst nodig hebben. Doe je mee?

Lees verder
18 januari 2008

Succesvolle Nieuwjaarsbijeenkomst met Arjan Vliegenthart

Hopelijk wordt 2008 een politiek bewust en actief jaar. Aan de Heerhugowaardse SP- ledenwerkgroep zal het niet liggen. Dit jaar hoopt de werkgroep een officiële afdeling te worden. "Op weg daar naar toe zullen we in Heerhugowaard vaak ons gezicht laten zien met lokaal, landelijk of internationaal gerichte activiteiten." Dat zei Nelly Wuis tijdens de goed bezochte Nieuwjaarsbijeenkomst van 14 januari jl. Arjan Vliegenthart hield een inspirerende lezing over wat er naar zijn idee wel en niet in Afghanistan moet gebeuren.

Lees verder

Pagina's