h
10 januari 2009

Sadet Karabulut komt spreken over armoede

SP-Heerhugowaard houdt op vrijdagavond 16 januari een voor iedereen (gratis) toegankelijke nieuwjaarsbijeenkomst in Centrum Marianne aan de Callistolaan 2. Sadet Karabulut, Tweede Kamerlid voor de SP, komt dan spreken over armoede. Armoede in Nederland. Karabulut is woordvoerder sociale zaken en heeft armoedebestrijding tot haar specialisme gemaakt. Zij zal spreken over: wanneer ben je arm in Nederland? Waarom zijn er armen? Waarom zijn er steeds meer armen? En: wat kunnen we doen tegen armoede? Zowel in Den Haag als in Heerhugowaard.

Lees verder
22 november 2008

SP-HEERHUGOWAARD FELICITEERT OMWONENDEN MIDDENWEG: BUSBAAN KOMT ER NIET

Op 21 november was het zover! Wethouder De Boer vertelde in de Alkmaarsche Courant dat het definitief over is met het plan voor de busbaan. “Er is niet genoeg bestuurlijk draagvlak”, meldde hij. Bovendien was het nooit een serieuze optie. “Het was geen item, het is geen item en het wordt geen item.” Een bijzondere opmerking van deze wethouder omdat zijn collega Piet wel degelijk de media zocht met het plan. De buurtbewoners hebben het natuurlijk niet uit hun duim gezogen. Maar goed, laten we zeggen dat er voortschrijdend inzicht is ontstaan bij het College van B&W. Altijd goed.

Lees verder
7 oktober 2008

SP-Kamerlid komt naar buurt, projectontwikkelaar durft niet!

Buurthuis De Hoeksteen zat stampvol met 100 buurtbewoners uit protest tegen buurtbedreigende plannen van projectontwikkelaar PRN en de gemeente. Vier jaar geleden werden dezelfde plannen door buurtverzet al teruggetrokken. Blijkbaar hoopten de plannenmakers dat nóg zo'n traject de bewoners murw zou maken. Maar wat blijkt: Door de samenwerking tussen de energieke SP-afdeling en het wederopgestane buurtcomité bruist de buurt wéér van verzet. Tijdens de buurtbijeenkomst in de Hoeksteen zou de projectontwikkelaar zijn plannen komen toelichten. Een paar uur voor de bijeenkomst meldde hij zich af via een aangetekende brief. Hans van Leeuwen, SP-Tweede-Kamerlid, die was uitgenodigd als specialist ruimtelijke ordening, was er natuurlijk wel.

Lees verder
4 oktober 2008

Afdeling SP-Heerhugowaard is een feit!!

In de partijbestuursvergadering van 3 oktober jl. heeft het partijbestuur de SP-ledenwerkgroep van Heerhugowaard de afdelingsstatus verleend. Vanaf nu mogen we als SP-Heerhugowaard door het leven met alle rechten en plichten die daar bij horen. Formeel moet het besluit nog worden bekrachtigd in de Partijraad van 1 november a.s., maar dat zal wel goed komen. De actieve leden zijn blij met deze erkenning. Nelly Wuis: "Het betekent dat we onszelf de laatste tijd in onze eigen woonplaats en binnen de partij hebben bewezen als echte SP-ers: Actieve mensen die met hoofd en hart politiek bedrijven. We zijn betrokken plaatsgenoten die samen met buurten en burgers onrecht aankaarten. Daar gaan we de komende tijd natuurlijk gewoon mee door. Samen maken we Heerhugowaard "een stad van kansen voor iedereen" om maar eens een variant op het stadsmotto "Stad van kansen" te maken."

Lees verder
20 september 2008

Hans van Leeuwen (SP-Tweede-Kamer-lid) spreekt op buurtbijeenkomst

Op maandagavond 6 oktober houdt het actiecomité, dat de plannen rond de Middenweg wil tegenhouden, een buurtbijeenkomst. Hans van Leeuwen, Tweede Kamer lid voor de SP en specialist op het gebied van ruimtelijk ordening komt ook naar de buurtbijeenkomst. Hij zal praten over "Van wie is de buurt?" "Grondpolitiek voor de gemeenschap of voor projectontwikkelaars?" Ook zal hij de buurt uitleggen hoe een bezwaarprocedure er uit ziet, voor het geval mensen bezwaar aan willen tekenen tegen een vraag om het bestemmingsplan te wijzigen door de projectontwikkelaar.

Lees verder
19 september 2008

Bij actie blijkt: een buurt kan alles

Bij een actie heb je van alles nodig. Een drukker voor je buurtbrief, iemand die een website maakt, iemand die hem kan hosten, brievenschrijvers, mensen met ideeën, mensen om huis-aan-huis te verspreiden, mensen die voor de koffie zorgen of voor een zaal voor de buurtbijeenkomst. Bij een actie die gedragen wordt door de hele buurt, blijkt alles wat je nodig hebt in zo'n buurt aanwezig te zijn. "Ik ken wel een drukker die wil drukken voor naamsvermelding", "Ik heb al een domeinnaam en kan hosten", "Ik wil wel verspreiden", "Ik wil graag mee langs de politieke fracties", "Ik heb al een zaal geregeld". Prachtig om te zien hoe iedereen meedenkt en meedoet om de gevreesde appartementen en busbaan tegen te houden en de buurt groen, veilig en leefbaar. Zo'n doel verbindt en het er samen tegenaan gaan geeft ook het gevoel dat je iets kunt doen. Wie weet flikt deze buurt het voor de tweede keer om de projectontwikkelaar tegen te houden. Het zou heel inspirerend zijn voor alle andere buurten waar zoiets speelt of nog kan gaan spelen.

Lees verder
7 september 2008

Interview door Heerhugowaards Nieuwsblad met Nelly Wuis

2 september jl. stonden we met een geïnterviewde Nelly Wuis in het Heerhugowaards Nieuwsblad. En nog wel op de voorpagina! Klik op 'lees verder' om het hele interview te lezen. Veel lees plezier!

Lees verder
10 juli 2008

Eerste buurtbrief Middenwegactie

De eerste buurtbrief van het samenwerkingsverband tussen SP-Heerhugowaard en buurtcomité is klaar. Na vermenigvuldiging wordt de buurtbrief huis aan huis verspreid. Met het uitkomen van de buurtbrief is het motto van de actie: "Vóór een groene, veilige en leefbare buurt." Het grootste nieuws in de brief is dat de buurtbewoners 'rustig' op vakantie kunnen. Navraag bij de gemeente leerde dat de bezwaarprocedure niet voor september zal starten. Althans, dat was de boodschap. We blijven alert.

Lees verder
9 juli 2008

Stelling van de week over SP-buurtenquête

De uitkomsten van de buurtenquête van SP-Heerhugowaard waren voor De Koerier aanleiding om er de stelling van de week aan te wijden: "De gemeente Heerhugowaard luistert te veel naar projectontwikkelaars en te weinig naar burgers." Op de site van De Koerier konden lezers stemmen over de stelling. Resultaat? 75% was het er mee eens.

Lees verder
4 juli 2008

Buurtcomité en SP gaan samenwerken

Gisteravond hebben SP-Heerhugowaard en het buurtcomité van de Middenweg een eerste gezamenlijke vergadering gehad. Dit gebeurde op uitnodiging van het buurtcomité. Het buurcomité hield de plannen vier jaar geleden ook al een keer tegen. Helaas moeten de buurtbewoners weer aan de slag. Men is blij deze keer samen met SP-Heerhugowaard op te kunnen trekken. De vergadering was er één van "geen woorden maar daden." In no time werd kennis gemaakt, werden de taken verdeeld, ging iedereen huiswaarts en aan de slag.

Lees verder

Pagina's