h
17 april 2012

Algemene Leden Vergadering

Op 23 april wordt een Algemene Ledenvergadering gehouden in Buurthuis De Hoeksteen in Heerhugowaard. Aanvang 20.00 uur.
Deze vergadering is alleen toegankelijk voor leden van SP Heerhugowaard

Lees verder
27 maart 2012

Meldpunt gezinsbijstand

MELDPUNT GEZINSBIJSTAND
Het Kabinet Rutte heeft de gezinsbijstand ingevoerd. Een bijstandsuitkering is niet meer het recht van een individu, maar wordt afhankelijk van het gezinsinkomen. Ouders en inwonende kinderen krijgen straks gezamenlijk één uitkering. Er wordt dan niet meer alleen gekeken naar de inkomsten van de ouders of partners onderling, maar ook naar die van inwonende (meerderjarige) kinderen.

Lees verder
24 maart 2012

Nieuwe twitter account

SP afdeling Heerhugowaard heeft een nieuwe twitter account.

Lees verder
31 januari 2012

Handen af van ons Noord-Hollands Dagblad en de Alkmaarsche Courant

De Telegraaf Media Groep wil de uitgeverij van het Noord-Hollands Dagblad opheffen; binnen de redactie vreest men dat daarmee het einde van de regionale kranten als de Schager Courant nabij komt. De SP ziet ook niet in waarom een winstgevende lokale krant zou moeten verdwijnen: Schagen en de Kop hebben veel baat bij hun eigen kranten.

Lees verder
18 december 2011

Rood vraagt aandacht voor Waerdse Tempel

Rood -Jong in de SP- vraagt aandacht voor de sluiting van de Waerdse Tempel

Lees verder
17 december 2011

Bezoek aan Tweede Kamer

De SP-afdelingen van Noord-Holland-Noord organiseren gezamenlijk een dag voor hun leden om op bezoek te gaan bij de Tweede Kamer.

Lees verder
17 december 2011

Aanpassing van de legesverordening heeft gevolgen voor gehandicapten en chronisch zieken in Heerhugowaard

Op 20 december behandelt de gemeenteraad van Heerhugowaard de Leges verordening 2012.

Lees verder
11 december 2011

SP HHW ook op Facebook en Twitter

SP Dijk en Waard gaat met de tijd mee en is niet alleen via deze website te volgen.......

Lees verder
10 december 2011

Jongeren voeren actie voor behoud van de Waerdse Tempel

Een paar honderd jongeren heeft op woensdag 7 december actie gevoerd voor het behoud van de Waerdse Tempel. Rood - Jong in de SP- heeft organisatorische medewerking verleend aan de actie.
Thierry de Greef (Rood Heerhugowaard) overhandigt 12.000 handtekeningen

Lees verder
29 november 2011

Geslaagde aktie van SP Heerhugowaard bij Middenwaard

De ketting van solidariteit groeit meer en meer. Op zondag 27 november 2011 hebben wederom veel mensen hun steun betuigd aan de acties om te protesteren tegen de voorgenomen bezuinigingen op de sociale werkplaatsen.

Lees verder

Pagina's