h

Handen af van ons Noord-Hollands Dagblad en de Alkmaarsche Courant

31 januari 2012

Handen af van ons Noord-Hollands Dagblad en de Alkmaarsche Courant

De Telegraaf Media Groep wil de uitgeverij van het Noord-Hollands Dagblad opheffen; binnen de redactie vreest men dat daarmee het einde van de regionale kranten als de Schager Courant nabij komt. De SP ziet ook niet in waarom een winstgevende lokale krant zou moeten verdwijnen: Schagen en de Kop hebben veel baat bij hun eigen kranten.

Het Noordhollands Dagblad verschijnt in acht regionale edities: Alkmaarsche Courant, Schager Courant, Helderse Courant, Enkhuizer Courant, Dagblad voor West-Friesland, Dagblad Waterland, Dagblad Zaanstreek en Dagblad Kennemerland.

Eke editie heeft een katern met nieuws uit de eigen regio. Dat deel van de krant wordt gemaakt op de regioredacties. Ruim de helft van de 150 journalisten werkt op zo'n regioredactie. De overige katernen, die in alle edities gelijk zijn, worden gemaakt op de centrale redactie in Alkmaar

De plannen
Onlangs kwam ons ter ore dat de Telegraaf Media Groep plannen heeft om de lokale kranten waar zij verantwoordelijk voor is de das om te doen. De Alkmaarsche Courant is er daar één van. In verschillende persberichten lezen wij: ”Het regionale dagblad vreest voor haar bestaan als zelfstandig dagblad als de Telegraaf Media Groep (TMG) de plannen doorzet om de uitgever van de Alkmaarsche Courant, HDC Media, als aparte uitgeversmaatschappij op te heffen.”

Gevreesd wordt dat door de bezuinigingen van TMG de lokale redactie zal verdwijnen en het lokale nieuws voortaan in een bijlage van de Telegraaf opgenomen zal gaan worden. Kortom: wellicht in de toekomst geen regionale dagbladen in Noord-Holland meer op de deurmat en op de Ipad, maar de Telegraaf met een regionale bijlage.

Goed resultaat
Opmerkelijk is dat de Telegraaf in haar eerste halfjaarverslag nog schrijft dat het resultaat over het eerste halfjaar 2011 vrijwel gelijk is aan de vergelijkbare periode vorig jaar en dat zij om de positie op de lokale internetmarkt te versterken investeringen hebben gedaan in bijvoorbeeld dichtbij.nl. Duidelijk is bovendien dat de Alkmaarsche Courant met haar talloze abonnees nog altijd voldoet aan een lokale behoefte. Onze regionale krant doet het dus, ondanks de crisis, best goed. En dat is een compliment waard!

Het waarom
Het mag duidelijk zijn dat de Telegraaf Media Group al deze wijzigingen alleen maar wil doorvoeren om de winstcijfers te maximaliseren en de aandeelhouders tevreden te houden. Dat de lezers in Alkmaar en Heerhugowaard en de rest van onze regio dan minder lokaal en alleen nog Telegraaf gekleurd nieuws hebben is voor TMG geen punt.

Steun van de SP
SP Heerhugowaard is van mening dat de Alkmaarsche Courant nog steeds een belangrijke rol speelt in het informeren van inwoners van Heerhugowaard over nieuws en ontwikkelingen in onze regio. En daarom steunt de SP de Alkmaarsche Courant in haar strijd voor het voortbestaan van de Alkmaarsche Courant als journalistiek onafhankelijk regionaal dagblad.

Oproep
We roepen alle politieke partijen en andere belanghebbenden in de regio op om ook hun steun uit te spreken voor behoud van de Alkmaarsche Courant !

Laat onze eigen regionale krant niet verloren gaan!

U bent hier