h

Meldpunt gezinsbijstand

27 maart 2012

Meldpunt gezinsbijstand

MELDPUNT GEZINSBIJSTAND
Het Kabinet Rutte heeft de gezinsbijstand ingevoerd. Een bijstandsuitkering is niet meer het recht van een individu, maar wordt afhankelijk van het gezinsinkomen. Ouders en inwonende kinderen krijgen straks gezamenlijk één uitkering. Er wordt dan niet meer alleen gekeken naar de inkomsten van de ouders of partners onderling, maar ook naar die van inwonende (meerderjarige) kinderen.

Als een jongere werkt, wordt het loon betrokken bij het huishoudinkomen. Dit kan betekenen dat de uitkering van de ouders komt te vervallen als de jongere teveel verdient. Kinderen moeten hiermee weer voor hun ouders gaan zorgen en ouders worden afhankelijk van hun kinderen. Personen met een indicatie van meer dan 10 uur AWBZ per week worden uitgezonderd van de gezinsbijstand en krijgen wel een eigen uitkering.

Er komen verontrustende berichten binnen van ouders en kinderen die een groot deel van hun inkomen kwijtraken met alle gevolgen van dien, ouders die verantwoordelijk worden voor de schulden van hun kinderen wat vervolgens nog meer schulden met zich meebrengt of mantelzorgers die door invoering van de gezinstoets dat niet meer kunnen doen.

Wij vinden deze plannen heel slecht en zijn heel ongerust over de gevolgen die deze maatregelen hebben op deze gezinnen. Daarom starten wij een meldpunt waarna wij deze verhalen zullen bundelen om de politiek verantwoordelijken mee te confronteren.

Heeft of krijgt u ook te maken met de gezinsbijstand? Meld het hier:

U bent hier