h

Armoede werkt niet

5 november 2011

Armoede werkt niet

De SP organiseert samen met de PvdA, de Abvakabo, de Bijstandsbond, Landelijke Cliëntenraad, Platform Verontruste Ouders, Walk of Shame, Rekening Retour, Terug naar de Bossen en anderen de manifestatie ‘Armoede werkt niet’. Deze manifestatie vindt plaats op 10 december 2011 in de Brabanthallen in Den Bosch.

De SP organiseert samen met de PvdA, de Abvakabo, de Bijstandsbond, Landelijke Cliëntenraad, Platform Verontruste Ouders, Walk of Shame, Rekening Retour, Terug naar de Bossen en anderen de manifestatie ‘Armoede werkt niet’. Deze manifestatie vindt plaats op 10 december 2011 in de Brabanthallen in Den Bosch, van 13:00 - 16.00 uur.

De noodzaak om gezamenlijk onze stemmen te laten horen is belangrijker dan ooit. Omdat we geen banen moet schrappen, maar banen moeten scheppen. Omdat de sociale werkvoorziening een parel binnen onze sociale zekerheid behoort te zijn. Omdat een salaris onder het minimumloon onacceptabel is. Omdat chronisch zieken en gehandicapten zorg wordt ontnomen. Omdat kinderen in het speciaal onderwijs minder begeleiding en ondersteuning krijgen. Dat mogen we niet toelaten.

Op deze manifestatie zijn o.a. aanwezig: Emile Roemer (fractieleider SP, Job Cohen (fractieleider PvdA), Agnes Jongerius (voorzitter FNV), Sjaak Bral (cabaretier), Carrie, Harry Slinger (Drukwerk), Spic 'Span (swingband) en verhalen van mensen uit de sociale werkvoorziening, chronisch zieken, jonggehandicapten en bijstandgerechtigden.

Bij voldoende aanmeldingen wordt busvervoer geregeld naar de manifestatie op 10 december in Den Bosch. Aanmelden kan via dit opgaveformulier. U krijgt zo snel mogelijk een reactie. U kunt zich tot uiterlijk 8 december 2011 aanmelden.

U bent hier