h

SP STELT VRAGEN OVER DATACENTERS EN WINDMOLENS IN WIERINGERMEERPOLDER

9 juni 2020

SP STELT VRAGEN OVER DATACENTERS EN WINDMOLENS IN WIERINGERMEERPOLDER

Foto: SP / Marcel Lathouwers / SP

Fractievoorzitter Eric Smaling stelde vandaag vragen aan het provinciebestuur over windenergie en de datacenters in de Wieringermeerpolder. Dit n.a.v. de berichtgeving in het NRC-artikel op 5 juni j.l. genaamd '“De verrommeling van een oer-Hollandse polder”. In het artikel worden vele woorden gerept over de valse beloften die gemaakt zijn over zowel de datacenters als de windmolens.

Het online artikel heeft een andere titel: ‘Gebroken beloftes. Hoe de Wieringermeerpolder dichtslibde met windturbines en datacentra’. De tekst van dit artikel treft u tevens onderaan deze pagina, in PDF.

De SP stelde er de volgende vragen over aan Gedeputeerde Staten:

1. Hoeveel datacentra zijn er in Noord-Holland en hoeveel zitten er in de pijplijn? Graag uitsplitsing naar groot en klein op basis van stroomverbruik.
2. Hoeveel stroomverbruik bij bestaande en geplande datacentra word geleverd door duurzame bronnen, zoals windmolens en zonne-energie? Om hoeveel windmolens en zonnepanelen spreken we dan? Om hoeveel procent van het in Noord-Holland Noord opgesteld windvermogen gaat het?
3. Hoeveel restwarmte van bestaande en geplande datacentra wordt geleverd aan andere sectoren? Het NRC artikel vermeldt namelijk dat dit nog niet plaatsvindt.
4. Hoe intensief is het contact met de gemeente Hollands Kroon en Agriport over de ontwikkeling van datacentra?
5. Kunt u de suggestie van grondspeculatie bevestigen, in het NRC artikel verwoord als: ‘Zo verkocht grondhandelaar Agriport 36 hectare voormalig boerenland aan Google voor 46 miljoen euro, die het eind 2019 voor 265 miljoen euro doorschoof naar een Luxemburgs bedrijf van een Texaanse oliemiljardair’?
6. Wie profiteren van de aanleg van windparken en zonne-energie ten behoeve van het leveren van duurzame stroom aan de datacentra? Zijn dat slechts enkele boeren en ontwikkelaars, of de hele bevolking van de gemeente Hollands Kroon?
7. Hoeveel participatie heeft plaatsgevonden bij het plaatsen en plannen van windmolens in Noord-Holland Noord om deze datacentra van duurzame stroom te voorzien?
8. Bent u op de hoogte van de rol van de in het artikel genoemde VVD wethouder in de gemeente Hollands Kroon en bent u het met zijn werkwijze eens? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?
9. Waarom ging een gedeputeerde mee naar Seattle om de deal te sluiten? Is dit gecommuniceerd met PS?
10. Hoeveel arbeidsplaatsen hebben de datacentra tot nu toe opgeleverd? Welk soort arbeid betreft het en zijn het arbeidsplaatsen die toevallen aan de bevolking van Noord-Holland Noord?
11. Mocht deze ontwikkeling niet te keren zijn, kunnen dan de daken van datacentra beschikbaar komen voor zonnepanelen en kunnen de revenuen daarvan naar de lokale bevolking/omgeving gaan? Kunt u dat in vergunningvereisten opnemen?
12. Bent u niet bang dat door de zaken die in het NRC artikel worden genoemd, het draagvlak voor duurzame energie helemaal stilvalt in het noorden van onze provincie? Zo nee, waarom niet?
13. Wat gaat u doen om alle negatieve ontwikkelingen die het artikel in NRC belicht, tegen te gaan? En als u niet van plan bent om dat te doen, graag een toelichting.

 

De Gedeputeerde Staten van Noord-Holland moet deze vragen z.s.m. beantwoorden, maar in ieder geval binnen 30 dagen.
 

Zie ook: https://noord-holland.sp.nl/dossier/windmolens-zonneparken-en-energietransitie

Reactie toevoegen

U bent hier