h

Verslechtering busvervoer niet teruggedraaid: SP opent klachtenlijn

22 november 2018

Verslechtering busvervoer niet teruggedraaid: SP opent klachtenlijn

Foto: AM / AM

Wij horen veel klachten over verdwenen buslijnen. De provincie is echter niet van plan de inkrimping van het busvervoer in
Noord-Holland Noord ongedaan te maken. Dit blijkt uit antwoorden van
gedeputeerde staten op schriftelijke vragen van SP-statenlid Marnix
Bruggeman. Met ingang van 22 juli zijn in Noord-Holland Noord 22
buslijnen opgeheven of ingekrompen. De SP opent daarom nu een klachtenlijn. Alle ontvangen klachten worden gebundeld in een zwartboek.

https://noord-holland.sp.nl/nieuws/2018/11/provincie-draait-verslechteri...

Reactie toevoegen

U bent hier