h

Drukke week voor de fractie

1 mei 2015

Drukke week voor de fractie

Foto: SP

In de afgelopen week was er veel te doen voor de SP. Tijdens de afgelopen gemeenteraadsvergadering vroeg de fractie aandacht voor de omwonenden van het Oude Centrum.

 

De horeca en de gemeente hebben een convenant gesloten waarbij is afgesproken dat de openingstijden mogen worden verruimd. Daar staat tegenover dat van de horeca wordt verwacht dat zij zelf effectief optreden tegen overlast van hun eigen klanten. Het betreft een pilot die voor bepaalde tijd is afgesloten en die regelmatig wordt geëvalueerd. De SP steunt de pilot omdat wij denken dat dit de overlast zal verminderen maar we hebben wel begrip voor de zorgen van de omwonenden omdat er al een geschiedenis van overlast is. Daarom diende de SP een motie in waarbij gevraagd werd om extra stappen richting de omwonenden. De meerderheid van de raad had niet zoveel op met deze motie. Blijkbaar worden kritische geluiden van omwonenden niet op prijs gesteld. De wethouder was verstandiger en heeft toegezegd het gesprek aan te gaan en de omwonenden schriftelijk uit te nodigen voor de eerste evaluatie. 

 

Voor de afgelopen raadscommissie presenteerde de SP samen met PvdA, GL en Burgerbelang het rapport waarin nut en noodzaak van de spoortunnel onder de loupe is genomen. Verkeersdeskundige Johan Janse veegde de vloer aan met argumenten dat vanwege de tunnel noodzakelijk is vanwege de verkeersdrukte en de verkeersveiligheid. Het gebruikte verkeersmodel was ook verouderd omdat het nog uitging dat industrieterrein de Vaandel zal worden volgebouwd en de wijk de Draai op korte termijn vol woningen staat. We weten inmiddels dat dat niet zal gaan gebeuren. De conclusie was dan ook dat op basis van de huidige gegevens je niet kunt besluiten tot een tunnel. Het rapport hier te vinden:  en de presentatie hier  . Het college heeft dit signaal prima begrepen en een tweede verdedigingswal opgeworpen. Er werden twee nieuwe presentaties gegeven over het stationsgebied waarin vooral werd benadrukt dat de tunnel om economische redenen erg belangrijk is en noodzakelijk in verband met de herinrichting van het stationsgebied. Het spreekt vanzelf dat de SP deze nieuwe onderbouwing van het college kritisch zal bekijken. 

 

Tijdens de afgelopen raadscommissie kwam ook de nieuwe huisvestingsverordening aan de orde. Nog niet zolang geleden werden de urgentiecriteria aangescherpt omdat er teveel beroep gedaan zou worden op urgentie. De SP stemde destijds tegen omdat die verscherping mensen die het nodig hebben echt treft. Zie daarvoor ons stuk hier . Wie schets onze verbazing toen wij zagen dat bepaalde woningbouwverenigingen samen in totaal 100 woningen per jaar willen gaan verloten onder alle ingeschrevenen. De SP vindt dit echt belachelijk en heeft regionaal samen met de PvdA en GL een voorstel ingediend om deze loting te schrappen. Een krappe meerderheid van de commissie in Heerhugowaard steunt de loting wel, gelukkig verwerpt een overgrote meerderheid van de gemeenteraad in Alkmaar de loting en wordt zo toch het hart uit het systeem gehaald. 

 

Tot slot diende de SP vragen in over de nieuwe Participatiewet. De nationale ombudsman heeft recentelijk een rapport uitgebracht waarin staat dat gemeenten torenhoge boetes uitdelen aan uitkeringsgerechtigden die in geen verhouding staan tot de overtredingen. De SP wil weten hoe B&W dat hier in Heerhugowaard doet. De vragen staan hier 

 

 

Reacties

Een pluim voor het sociale gezicht van de SP Heerhugowaard. De vragen aan het college hoe en wanneer in HHW precies sanctie's worden opgelegd aan toch al erg kwetsbare mensen zijn hard nodig gezien de razzia's die in sommige gemeenten gaande zijn tegen bijstandsgerechtigden. In Amsterdam is al gebleken dat mensen door toezichthouders en "werkcoaches" ernstig misbruikt zijn en onterechte strafkortingen opgelegd hebben gekregen. Dat mag in een stad waar de kansen voor iederéén zijn niet gebeuren. Bovendien is ondertussen meer dan voldoende aangetoond dat het enige resultaat is van vaak vele honderden sollicitatie's is dat ambtenaren flink bezig gehouden worden voor totaal nutteloze controle taken zolang er geen banen zijn voor de onderhand 650 duizend werkzoekenden en 450 duizend bijstandgerechtigden. Eerst banen en dan pas "maatwerk" middels strafkortingen voor écht luie mensen !

Reactie toevoegen

U bent hier