h

Algemene Leden Vergadering

17 april 2012

Algemene Leden Vergadering

Op 23 april wordt een Algemene Ledenvergadering gehouden in Buurthuis De Hoeksteen in Heerhugowaard. Aanvang 20.00 uur.
Deze vergadering is alleen toegankelijk voor leden van SP Heerhugowaard

A G E N D A :

1. Opening, notulen A LV 19-03-2012.

2. Evaluatie Regioconferentie, op naar het XVIII-e Congres.

3. Keuze van vertegenwoordigers naar het Congres.

4. (Her-)verkiezing bestuursleden

5. Hulpdienst

6. Ingekomen stukken en Rondvraag.

7. Sluiting.

U bent hier