h

Actie Dubbel Spoor

9 oktober 2011

Actie Dubbel Spoor

De afdelingen van de SP in Noord-Holland Noord houden in de week van 10 tot en met 15 oktober een enquête onder de treinreizigers die wonen of werken in de Noordkop of West-Friesland. De SP wil met behulp van de ervaringen van de reizigers aantonen dat het noodzakelijk is dat het spoornet in deze regio wordt verdubbeld.

De afdelingen van de SP in noord-Holland Noord houden een enquete onder reizigers en niet reizigers. Inzet is om aan te tonen dat dubbel spoor noodzakelijk is in de Noordkop en West-Friesland. In 1983 is begonnen met de aanleg. Men is echter opgehouden in Hoorn Kersenboogerd en later ook in Schagen. De SP afdelingen willen de mening horen van bedrijven, bestuurders en inwoners van genoemde regio’s.
De NS ziet geen noodzaak voor verdubbeling. De NS is geen echter geen spoorbeheerder maar slechts vervoerder op het spoorwegennet.

Waarom is dubbel spoor noodzakelijk? Treinen hoeven dan niet meer op elkaar te wachten in;
1. Bovenkarspel/ Grootebroek
2. Hoogkarspel
3. Kersenboogerd
4. Anna Paulowna
5. Den Helder Zuid
6. Obdam/ Heerhugowaard

Door het wachten kunnen vertragingen ontstaan en missen reizigers aansluitende treinen/ bussen in Schagen, Hoorn en Heerhugowaard, Amsterdam enz.

De treinfrequentie kan worden verhoogd ( meer treinen vooral in de spits) en dat is goed voor de werkgelegenheid in Den Helder en forensenvervoer naar de Randstad en kan goed zijn voor veel minder files en onnodige investeringen in asfalt.

Het overstaan van treinen nabij de wijk Kersenboogerd is niet langer nodig en de veroorzaakte geluidsoverlast is dan van de baan, omdat de treinen door kunnen rijden naar Enkhuizen. Het laatste is ook weer goed voor de reizigers vanuit de regio West-Friesland Oost naar Purmerend/ Zaanstad en verder naar Schiphol, die hun reis met 10 minuten daardoor zien verkort. Wat goed is voor parkeerldruk om en nabij Schiphol.

Bijkomstigheid is ook te pleiten voor een directe lijn vanuit Den Helder/ Alkmaar naar Schiphol.

Kosten m.b.t. kunstwerken zijn nihil, omdat alle bruggen en eventuele viaducten al voor dubbelspoor zijn ingericht (1983). Het gaat dus alleen om rails en bovenleiding. Besparing is er ook, omdat er 12 tot 15 wissels kunnen worden opgedoekt. Wat volgens de
Minister en ook Prorail een aanzienlijke onkosten post is.

Uit een onderzoek van de Rekenkamer blijkt dat er voldoende geld is om knelpunten op te lossen. Het is dus een fabeltje dat er geen budget is.

Dubbel spoor geeft ook meer zekerheid tot een betere aansluiting op bus en aansluitende treinen in Amsterdam. Slogan; “druppelt het in de Noordkop en West-Friesland, dan hoost het in Amsterdam”. Vertaald:; “Door een enkele minuut vertraging in onze regio wordt de vertraging in en om Amsterdam maximaal. Voor prorail is Amsterdam nl. leader en niet de regio”.

Het aanleggen is ook weer tijdelijke werkgelegenheid ( goed voor de liberale slogan: Economie) en daarna hebben de burgers er ook wat aan. In de landelijke MER, onderzoek naar de N23, staat; “Om de verkeersdruk op de Westfrisiaweg N23 te verminderen, zou dubbelspoor enige soelaas kunnen bieden”.

U bent hier