h

Samenwonen en de bijstand

17 september 2006

Samenwonen en de bijstand

Geeft de sociale dienst u problemen vanwege uw nieuwe relatie? Controle aan huis? Gemeenten worden steeds wantrouwiger en willen meer en meer het naadje van de kous weten. De SP heeft een advocaten bereid gevonden om uitleg te geven over de nieuwe Wet Werk en Bijstand.

In het bijzonder zullen ze spreken over alle problemen die je als bijstandsgerechtigde kan tegenkomen als je samenwoont of wilt gaan samenwonen. Na afloop is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

    4 oktober 2006, 20.00 uur, Buurthuis De Hoeksteen, Amatist 13, Heerhugowaard. W. Swildens van advocatenkantoor Oudegracht.

    Meer info:
    Stan Uijl s.uijl@quicknet.nl

U bent hier