h

16 gemeenten tekenen voor Westfrisiaweg

3 juli 2006

16 gemeenten tekenen voor Westfrisiaweg

Op 5 juli zullen de provincie Noord-Holland, het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, het georganiseerd bedrijfsleven en 16 gemeenten een verklaring tekenen waarmee zij zich uitspreken voor de aanleg van een verbeterde Westfrisiaweg. Bovendien zal door het plaaten van het straatnaambordje Westfrisiaweg symbolisch een start worden gemaakt met de aanleg.

De huidige verkeerssituatie op de wegen tussen Enkhuizen en Heerhugowaard is niet veilig en de doorstroming is ernstig belemmerd. Met de opwaardering van de Westfrisiaweg wil de provincie deze situatie verbeteren en daarmee eveneens een impuls aan de economie in de regio geven.

Locatie : D'Olifant Heerhugowaard
Datum : 5 juli 2006
Tijd : 15.30 -17.00
Onderwerp : Intentieverklaring Westfrisiaweg

Programma:
15.00- 15.30 uur Ontvangst in d'Olifant, Middenweg 55, Heerhugowaard
15.30- 15.45 uur Ondertekening Intentieverklaring
15.45- 16.30 uur Plaatsen straatnaambord "Westfrisiaweg" op Locatie

U bent hier