h

GEMEENTE HEERHUGOWAARD BLUNDERT!!!! ( EU Referendum )

20 mei 2005

GEMEENTE HEERHUGOWAARD BLUNDERT!!!! ( EU Referendum )

SP Werkgroep Persbericht mei 2005

GEMEENTE HEERHUGOWAARD BLUNDERT!!!!

Zelfs na inspreken in de raadscommissie "middelen” heeft de SP – Ledenwerkgroep Heerhugowaard nul op het rekest gekregen in haar poging de raad te overtuigen van haar morele plicht alsnog aanplakborden te plaatsen en zodoende de politieke partijen in staat te stellen zich te uiten betreffende het naderende referendum van 1 juni.

Nadat wij eerder al begrepen dat de gemeente vanuit het oogpunt van bezuiniging de bekende aanplakborden niet wilde plaatsen hebben wij een pamflet opgesteld waarin wij duidelijk maken dat op deze wijze de democratie geen dienst bewezen wordt.
Dit pamflet is op 25 april j.l. voor de raadsvergadering uitgedeeld aan de B&W, de raadsleden en iedere bezoeker bij de ingang van het gemeentehuis. Uiteindelijk haalt men blijkbaar hier de neus voor op, de burgemeester heeft zelfs voor de vergadering aan ons te kennen gegeven een eventuele positieve beslissing persoonlijk de kop om te draaien, nou nou.

Wij betreuren ten zeerste dat men niet wil inzien dat deze houding arrogantie naar de burger toe uitstraalt, men minacht de inwoner van de eigen gemeente met een opmerking als: ‘ de mensen gaan hiervoor toch niet stemmen”nota bene zegt dat iemand die zelf in de raad gekozen is door het voeren van campagne.
Bovendien krijgt deze gemeente overheidssteun om de organisatie van dit referendum voor haar burgers mogelijk te maken, oneigenlijk gebruik hiervan dus!

Omdat wij ons in de steek gelaten voelen en onze betrokkenheid bij het kiezen op 1 juni niet af te laten nemen door de “bord-voor-de-kop” mentaliteit van deze bestuurders laten wij vanaf nu dan ook geen mogelijkheid onbenut om dit blunderen te onderstrepen.

Om onze verbolgenheid omtrent deze kwestie op ludieke wijze gestalte te geven gaan wij dan ook de eerst plak-aktie op donderdag 19 mei om 11.00 uur realiseren, dan wel aan de ingang van het gemeentehuis van Heerhugowaard.
Uiteraard nodigen wij u als pers uit om bij deze operatie aanwezig te zijn, van hart welkom!!

Namens de SP Leden Werkgroep Heerhugowaard

U bent hier